Mediareaktori - etusivu > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafisen suunnittelun koulutus

Graafisen suunnittelun perusteet (1-2 pv)

  • Graafisen ilmaisun/viestinnän merkitys tehokkaassa joukkoviestinnässä.
  • Yritysilme ja "talon tavat".

Tavoite: Ymmärtää asikaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen visuaalisen viestinnän tehokkuustekijöitä. Osata arvioida kriittisesti omia ja muiden suunnittelemia graafisia viestintätuotteita sekä hyödyntää visuaalisen viestinnän lainalaisuuksia yrityksen viestinnässä.

Väri-ilmaisun perusteet (1-2 pv)

  • Värit visuaalisina adjektiiveina (ja viestinnän apuvälineenä).
  • Värit käyttöliittymän osana.
  • Katsaus alanoppihistoriaan.
  • Värien näkemisen neuropsykologiset prosessit.
  • Arkielämän väri-ilmiöt.
  • Värien semiotiikasta.

Tavoite: Ymmärtää ja arvioida värien viestinnällisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja osata käyttää niitä paremmin omassa työssä.

 

 

 

Aiemmat koulutukset ja seminaarit


Dokumenttielokuvan perusteet
Seinäjoki 1/2021


Elokuvailmaisun ja leikkauksen perusteet
Helsinki 9/2020


Videokuvauksen perusteet
Helsinki 12/2019


AV-ilmaisun perusteet
Helsinki 10/2019


Psychophysiological Reactions to Human Face under Different Lighting Conditions

SCSMI2019, University of Hamburg,
June 12–15 2019

 


Mediareaktori Oy   |   Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki   |  

Copyright © Mediareaktori Oy