Mediareaktori - etusivu > 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graafisen suunnittelun koulutus

Graafisen suunnittelun perusteet (1-2 pv)

  • Graafisen ilmaisun/viestinnän merkitys tehokkaassa joukkoviestinnässä.
  • Yritysilme ja "talon tavat".

Tavoite: Ymmärtää asikaslähtöisen ja tarkoituksenmukaisen visuaalisen viestinnän tehokkuustekijöitä. Osata arvioida kriittisesti omia ja muiden suunnittelemia graafisia viestintätuotteita sekä hyödyntää visuaalisen viestinnän lainalaisuuksia yrityksen viestinnässä.

Väri-ilmaisun perusteet (1-2 pv)

  • Värit visuaalisina adjektiiveina (ja viestinnän apuvälineenä).
  • Värit käyttöliittymän osana.
  • Katsaus alanoppihistoriaan.
  • Värien näkemisen neuropsykologiset prosessit.
  • Arkielämän väri-ilmiöt.
  • Värien semiotiikasta.

Tavoite: Ymmärtää ja arvioida värien viestinnällisiä vaikuttamismahdollisuuksia ja osata käyttää niitä paremmin omassa työssä.

 

 

 

Aiemmat koulutukset ja seminaarit


Elokuvailmaisun ja leikkauksen perusteet

PGA 9/2015-12/2015


Elokuvailmaisun ja leikkauksen perusteet

PGA 1/2015-6/2015


Elokuvailmaisun perusteet

PGA 11/2014-12/2014


Images & Their Impact on the Viewer: A Filmmaker's Perspective

Multidisciplinary workshop in visual/image data analysis in sience, Oulun yliopisto 8.10.2014

 


Mediareaktori Oy   |   Ruoholahdenkatu 8, 00180 Helsinki   |   puh. 050 344 8709   |  

Copyright © Mediareaktori Oy